ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
این ماهنامه با هدف اطلاع رسانی در زمینه شاخص‌های علم سنجی دانشگاه منتشر می‌شود اولین شماره آن در آذر ماه 97 همزمان با هفته پژوهش منتشر شد و شامل بخش های متعددی است که عبارتند از شاخص‌های علم سنجی در سطح دانشگاه ، شاخص های علم سنجی در سطح دانشکده ها و شاخص‌های علم سنجی بر اساس سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور همچنین مهمترین دستاورد های تولیدات علمی دانشگاه در قالب پراستنادترین مقاله و مقاله داغ معرفی می شود در بخش نهایی ماهنامه با عنوان پژوهشیار نکته های کلیدی در ارتقای فرایند پژوهش بیان می شود.


ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1400 
 ماهنامه شماره 29 (فروردین)
 ماهنامه شماره 35 (مهر)
 ماهنامه شماره 30 (اردیبهشت)  
 
 
 ماهنامه شماره 31 (خرداد)    
   ماهنامه شماره 32 (تیر)    
 
 ماهنامه شماره 33 (مرداد)    
   ماهنامه شماره 34 (شهریور)    
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1399
 ماهنامه شماره 17 (فروردین)  ماهنامه شماره 23 (مهر)
 ماهنامه شماره 18 (اردیبهشت)  ماهنامه شماره 24 (آبان)
 ماهنامه شماره 19 (خرداد)  ماهنامه شماره 25 (آذر)
  ماهنامه شماره 20 (تیر)  ماهنامه شماره 26 (دی)
  ماهنامه شماره 21 (مرداد)    ماهنامه شماره 27 (بهمن)
 ماهنامه شماره 22 (شهریور)
 ماهنامه شماره 28 (اسفند)
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:  سال 1398
 شماره 5 (فروردین)  شماره 11 (مهر)
 شماره 6 (اردیبهشت)  شماره 12 (آبان)

 شماره 7 (خرداد)  شماره 13 (آذر)
 شماره 8 (تیر)  شماره 14 (دی)
 شماره 9 (مرداد)  شماره 15 (بهمن)
 شماره 10 (شهریور)
 شماره 16 (اسفند)
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1397
 شماره 1 (آذر)

 شماره 3 (بهمن)
 شماره 2 (دی)

 شماره 4 (اسفند)
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/05
تعداد بازدید:
5140
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal